Nový katalog tempestovaných zařízení pro rok 2015

Zpracování utajovaných informací od stupně Důvěrné výše vyžaduje opatření zpracovatele v oblasti kompromitujícího vyzařování.


Naše společnost jako největší dodavatel těchto zařízení v České republice dodává informační technologie pro zpracování utajovaných informací již od roku 1993 všem orgánům státní správy a i soukromým organizacím, které mají potřebu svoje informace chránit před jejich zneužitím. Veškerá námi dodávaná technika má patřičné certifikáty dle norem SDIP-27 a to ve všech úrovních, je proměřována a schvalována NBÚ ČR pro jejich provozování v České republice. Ve spolupráci s největšími výrobci těchto technologií na světě jsme schopni vykrýt jakékoliv požadavky na tuto speciální techniku.


V katalogu společnosti OSPL můžete najít průřez všemi kategoriemi dle normy SDIP-27 ve všech úrovních dle uvedené normy. Jde o výrobky vyráběné na zakázku, dodatelnost je od podpisu závazné objednávky cca 6-8 týdnů, u některých speciálních zařízení pak až 12 týdnů. Jde o základní přehled, který se průběžně doplňuje o novinky a dále lze i jednat o zakázkovém vývoji požadovaného zařízení. Ceny jsou projektové a stanovují se individuálně i v závislosti na kurzu české koruny.


Na konci katalogu jsou i spojení na odpovědné osoby v naší společnosti.