Certifikace NBÚ - Auroton Computer s.r.o.

Společnost Auroton Computer spol.s r.o.  se zabývá problematikou biometrie již více jak 10 let. Naše biometrická řešení  se zaměřují převážně na oblast bezpečnosti – osobní identifikační doklady, automatizace přechodu státních hranic, bezpečný vstup do budov, pracovních zón, atd. Zavádíme  informační systémy pro cizineckou policii MVČR.

Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.

Do našich řešení implementujeme technologie předních výrobců správy identit:

 

Cross Match Technologies, Inc Crossmatchc logo
s řešeními pro otisk prstu, rozpoznávání obličeje a duhovky a dalších souvisejících služeb, čtečky biometrických dokladů  Hladící ruka  Skřípnutá ruka
Psion Teklogic Psion  Ruce
Sagem – Morpho (Safran group) a řešení Biogate,
automatická kontrola na letištích
   
Cognitec 3M Security Systems 3M logo

Pojem "biometrie" se týká široké škály elektronických postupů, které využívají jedinečných fyzických vlastností lidských bytostí jako prostředků k autentizaci.. Při procesu autentizace se ověřuje identita subjektu na základě čehož dojde k autorizaci (souhlas, schválení, umožnění přístupu, atp.) či ne.

Biometrické systémy
Biometrické systémy jsou aplikace biometrických technologií, které umožňují automatickou identifikaci nebo autentizaci /verifikaci určité fyzické osoby.
Každý druh biometrie se zakládá ve větší či menší míře na příslušném biometrickém prvku, který je:

 • univerzální - biometrický prvek existuje u všech osob,
 • jedinečný - biometrický prvek musí každou osobu odlišovat,
 • stálý - každá fyzická osoba si v průběhu času biometrický prvek trvale uchovává.

Biometrické prvky
Biometrické postupy kromě využívajících dynamických dat a charakteristik /verifikace vlastnoručního podpisu/ používají především stabilní data, tj. postupy založené na fyzických a fyziologických aspektech, které měří fyziologické vlastnosti  fyzické osoby. Ty zahrnují například: 

 • verifikaci otisku prstu,             
 • rozpoznávání duhovky,
 • analýzu sítnice,
 • rozpoznávání obličeje,
 • analýzu markantů hlavy,
 • rozpoznávání tvaru ucha,
 • detekci pachu těla,
 • rozpoznávání hlasu,
 • analýzu vzorku DNA

  Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.